Temperamento is een particuliere praktijk voor muziektherapie.

De praktijk is gevestigd op Robijn 18 te Venlo (op aanvraag werk ik op locatie).
In de meeste gevallen vindt de aanvraag plaats op doorverwijzing van een arts of andere deskundige.
Een muziektherapiesessie duurt 30 minuten voor kinderen en voor volwassenen 45 minuten. Het aantal sessies beslaat een periode van 14  keer.
Na deze periode worden de bevindingen besproken met de cliŽnt of ouders/verzorgers van de cliŽnt en in de vorm van een schriftelijk verslag teruggekoppeld aan de verwijzer.

De naam temperamento heb ik gekozen voor mijn praktijk omdat dit aansluit bij mijn belangstelling voor het menselijke temperament in al zijn verschijningen. Op dit onderwerp ben ik afgestudeerd aan de Vrije Pedagogische Academie en later heb ik er lezingen/cursussen over gegeven.
Verder betekent dit in muzikale zin 'muzikale afstemming'; iets waar we bij de muziektherapie voortdurend mee bezig zijn.