Carla Giesbertz is een geregistreerd lid van de NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag).  Dit is een voorwaarde die de meeste zorgverzekeraars stellen aan therapeuten om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Deze vergoeding kan per verzekering verschillen.

PGB(Persoonsgebonden Budget)
Muziektherapie kan ook betaald worden uit het persoonsgebonden budget. In dit geval wordt het ondersteunende of activerende begeleiding genoemd.